نخستین سامانه جامع یادآوری و تقویم در ایران

روز پدر و مرد
پدر را با کدامین واژه می توان توصیف کرد تا توان وصف مقام و جایگاه والایش را به درستی داشته باشد. کوهی از استقامت و تلاش و بردباری، آفریده شده برای تکیه گاهی محکم بودن و سرپناهی استوار برای خانه و خانواده ای.

پدری که برای رسیدن فرزندان به آرزوهای کوچک و بزرگ شان همچون کوهی ایستاده در کنارشان رخ می تاباند و در این مسیر رویاهای خود را به دست فراموشی می سپارد. پروردگار عالم ترکیب ماندگاری از عشق و وفاداری و قدرت را در قامتی استوار بر پهنه ی عالم پدیدار کرد. در هر شرایطی که باشد، برای نشاندن گل لبخند بر لبان فرزندان و همسر خود، از هیچ تلاشی فروگذاری نمی کند و حتی سختی ها را نیز حاضر است به جان بخرد اما غباری از سختی و درد و غم، گونه اهل خانه را لمس نکند.

روز پدر

روز پدر،  روز مردان بزرگ

پدر زندگی اش پر شده با فداکاری و از خودگذشتی برای خانواده، برای عزیزان، برای اینکه روزگار یاد بگیرد در مقابل تلاطم و بی مهری هایش، این درخت تنومند خم به ابرو نمی آورد و عشق به خانواده را از یاد نمی برد. صبح ها در میان خواب خانواده، خانه شاهد رفتن اوست و شب ها با اینکه خستگی در پس لبخندهایی به پهنه ی صورت مخفی می شود اما خنده های زیبایش را از پنجره ها دریغ نمی کند. کودکی هایمان را پر از خاطرات زیبای بازی هایمان کرد. خاطرات زیبایی که هیچ موجی آنرا از ساحل دل هامان پاک نخواهد کرد.

 

تقویم مناسبتی

 

همیشه در تک تک لحظه هامان باید سپاسگزار خداوندی باشیم که چنین تکیه گاه محکمی را در کنارمان قرار داد تا طوفان های روزگار جرات خم کردن کمر زندگی مان را نداشته باشند. فرهیختگان، برای گرامیداشت و پاسداشت این مقام والا، روز 13 رجب، مقارن با ولادت فرخنده ی شیرمرد روزگار، حضرت علی بن ابی طالب (ع) را به عنوان روز پدر نامگذاری کردند و هر سال در این روز، نام پدر در کشورمان رساتر از روزهای دیگر بر لب ها جاری می شود و دستانشان به گرمی فشرده می شود.