نخستین سامانه جامع یادآوری و تقویم در ایران

روز جهانی زنان
زن کتابی است که جز به مهر و محبت خوانده نمی شود. -لامارتین-

در سال 1857 میلادی، بعد از مبارزه ی زنان کارگر فاریکه نساجی کتان در شهر نیویورک آمریکا، 8 مارس به نام روز جهانی زنان نامگذاری گردید تا نقطه ی عطفی برای پاسداشت حقوق زنان در سراسر جهان باشد و به توانمندی ها و دستاوردهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان نیز توجه ویژه ای شود. در اوایل قرن بیستم، شرایط سخت کاری و دستمزدهای ناجوانمردانه ی کارگران زن باعث گردید تا جرقه ی اعتراض علیه این بی عدالتی گسترش یابد و کارگران زن کارخانه بزرگ پوشاک دست به اعتصاب بزنند.

 

تقویم مناسبتی یادمه

روز جهانی زنان

این اعتراضات و نارضایتی زنان از این وضعیت تا سال های سال ادامه داشت تا جایی که در هشتم مارس سال 1908 کارگران زن کارخانه ی نساجی کتان دوباره در جهت ادامه ی روند تظاهرات خود علیه تبعیض های حاکم در جامعه و شرایط بد اقتصادی اعتصاب گسترده ای شکل دادند که به تبع آن با محبوس شدن در کارخانه توسط صاحب کارخانه و آتش گرفتن آن بدلایل نامعلومی، تعداد زیادی از زنان کشته شدند. از آن زمان، روز 8 مارس بواسطه ی مبارزه زنان علیه تبعیض و بی عدالتی های موجود و یادآوری آن خاطرات تأثرانگیز به نام روز زن در یادها باقی ماند.

در کشور آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی، بعد از آن سال، تجمع گسترده زنان بصورت تظاهرات علیه تبعیض و فشارهای کاری و نادیده گرفتن حقوق واقعی آنان برگزار می شود. زنان تمامی جهان در کنار تمامی تفاوت های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و گرایش های فکری مختلف در این روز به استقلال هرچه بیشتر زنان و یادآوری موفقیت هایشان در اقصی نقاط دنیا می پردازند. در واقع این روز فرصتی است برای نگاهی اجمالی به گذشته ی زنان و تلاش هایشان در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصاد و گرامی داشت این دستاوردها در جهت نشان دادن توانایی آنان و فراهم کردن شرایط لازم برای رشد و شکوفایی هم نوعان خود و نسل های آینده در جامعه.