نخستین سامانه جامع یادآوری و تقویم در ایران

روز جهانی شنیده شدن
ذات انسان‌ها به گونه‌ای است که نیاز به شنیده شدن دارند، در واقع باید بیان کرد که شنیده شدن خاصیت درمانی داشته و برای ایجاد حس آرامش در افراد و به ویژه زنان بسیار مؤثر است. روز جهانی شنیده شدن به عنوان یک روند درمانی در لایه‌های مختلف روحی و جسمی است. شنیده شدن می‌تواند از درد و سختی‌ها کاسته و باعث افزایش روحیه شود.
در واقع به دلیل وجود احساس نیاز و شنیده شدن در انسان می‌توان گفت که بسیاری از انسان‌ها در مواقع سختی ناله می‌کنند و شنیدن شدن باعث می‌شود تا مقدار زیادی از رنجشان کم شود. روز جهانی شنیده شدن در تقویم یادآور این موضوع است که انسان‌ها می‌خواهند در زندگی دیده و شنیده شوند. بسیاری از انسان‌ها در جدال‌های خود صدایشان را بالاتر از حد معمول می‌برند.
هدف از این کار شاید به نوعی مغلوب کردن طرف مقابل نباشد و می‌توان گفت تلاشی است برای شنیده شدن بیشتر تا دردهای روحی و جسمی التیام پیدا کند.

روز جهانی شنیده شدن در روانشناسی

در روز جهانی شنیده شدن می‌توان بیان کرد که بسیاری از روان شناسان معتقدند که مشکلات جسمی و اجتماعی را می‌توان به کمک شنیده شدن رفع کرد. در واقع باید بیان کرد که یکی از مشکلاتی که در بسیاری از افراد ایجاد می‌شود عدم توجه است.
علاوه بر فرد، انسان‌ها و جامعه نیز نیاز به شنیده شدن دارند، این امر باعث می‌شود تا بسیاری از واکنش‌های اشتباه در جامعه و رفتارهای غلط کاهش پیدا کند. انسان به صورت ذاتی نیاز به شنیده شدن دارد و در نظر گرفتن روز جهانی شنیده شدن این احساس را در افراد ایجاد می‌کند که برای جامعه مفید هستند و می‌توانند با در نظر گرفتن موارد مختلف به آسایش و آرامش روحی و جسمی برسند. در بسیاری از مواقع می توان با در نظر گرفتن فرد و توجه کردن به آنان مشکلات را کاهش داد.