نخستین سامانه جامع یادآوری و تقویم در ایران

بزرگداشت نظامی گنجوی
حکیم نظامی گنجوی، شاعر پر آوازه ی ایرانی، در سال 535 هجری قمری در شهر گنجه (آذربایجان کنونی) دیده به جهان گشود. از حکیم به عنوان پیشوای داستان سرایی و سرآمد این حوزه یاد می شود. نظامی از شاعران صاحب سبک ایرانی است که شیوه و روش ایشان در سرایش شعر، سرمشق بسیاری از شاعران پس از ایشان قرار گرفت و این الهام گیری را به وضوح می توان در نوشته های شاعران پس از ایشان مشاهده کرد. با تاملی عمیق در آثار این شاعر گرانقدر، رد پای علوم مختلفی از دوران ایشان را می توان در آثار نظامی ملاحظه کرد که از جمله ی این دانش ها می توان به علم نجوم، علوم ادبی، علوم اسلامی، فقه، زبان عرب و کلام اشاره کرد که نشان دهنده ی تسلط گسترده ی ایشان در حوزه های علمی و ادبی و فقی می باشد.

 

بزرگداشت نظامی گنجوی

 

نظامی را می توان در کنار شاعران بزرگ پارسی گوی همچون حافظ و سعدی و فردوسی، از جمله ستون های اصلی ادب فارسی برشمرد. داستان پردازی که در کنار شعر، در زمینه ادبیات تعلیمی نیز آثار فاخری را از خود برجای گذاشت. به طوری که می توان گفت شعر تمثیلی به کوشش این شاعر توانمند در ادبیات فارسی به کمال خود رسید. غزلیات و دیوان قصیده های ایشان شهره ی خاص و عام است اما چیزی که نظامی را در تاریخ ادبیات جهان متفاوت جلوه داد، پنج اثر شناخته شده ی ایشان به نام خمسه یا پنج گنج نظامی است.

خمسه شامل مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه می باشد. به پاس گرامیداشت منظومه ها و داستان های بی نظیر به ثبت رسیده توسط این حکیم بلند آوازه، با پیشنهاد دکتر سعید شفیعیون و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سال 1395، تقویم های ملی  نام این شاعر و حکیم فرزانه را در دل روز 21 اسفندماه به نام ایشان می بینند. وفات این شاعر بزرگ پارسی را بین سال های 607 تا 612 ذکر کردند که امروزه، آرامگاه این شاعر والا مقام در قسمت حاشیه ی غربی شهر گنجه می باشد.