نخستین سامانه جامع یادآوری و تقویم در ایران

روز جمهوری اسلامی
12 فروردین ماه روز جمهوری اسلامی در تقویم نام گذاری شده است. این روز به دلیل رشادت‌های فراوان مردم این مرز و بوم و پیروزی حق علیه باطل به این نام، نام‌گذاری شده است. جوانان زیادی در راه دفاع از دین و وطن خون خود را نثار کردند تا 12 فروردین ماه 57، جمهوری اسلامی در یک همه پرسی باشکوه به عنوان یک حکومت مستقل نام گذاری شده است.
12 فروردین ماه یک نظام جدید و اسلامی تشکیل شده است که علاوه بر شکل گیری آن در ایران، تجلی آن در سایر کشورها نیز دیده می‌شود. شعار این روز، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بوده است که مردم ایران و سایر کشورها یک صدا آن را فریاد می‌زدند. هدف از شکل گیری جمهوری اسلامی اجرای عدالت و دفاع از حق مستضعفین بوده است.


جمهوری اسلامی


در معنای کلی جمهوری یعنی توده مردم و اسلامی شکل گرفته از کلمه تسلیم است. جمهوری اسلامی توسط آرای زیاد مردم تعیین شده است که نشان از یک حکومت دموکراتیک می‌دهد. 12 فروردین به عنوان تحقق آرمان‌های مردم ایران بوده است، مردمی که در سال‌های گذشته به دلیل ظلم حکومت پهلوی سختی‌های زیادی کشیدند. برای این که جمهوری اسلامی شکل بگیرد جوانان زیادی به درجه رفیع شهادت رسیدند. به جرات می‌توان بیان کرد که شکل گیری جمهوری اسلامی خواست مردم بوده است.
12 فروردین به عنوان روز عید در نظر گرفته شده است و با کمی تعقل می‌توان دریافت که واژه عید برای این حکومت و شکل گیری آن بسیار منطقی است. دوازدهم فروردین ماه از عیدهای بزرگ تاریخ پس از پیروزی انقلاب است که ملت ایران همه ساله یاد آن روزها را گرامی می‌دارند و به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی این روز را جشن می‌گیرند.
شکل گیری انقلاب اسلامی و روز جمهوری می‌تواند نتیجه‌ی درایت و زحمات امام خمینی (ره) باشد. امام خمینی (ره) به عنوان یک شخصیت مردمی و جهانی توانست با تفکر و ایده‌های خود انقلاب اسلامی را به پیروزی برساند.