نخستین سامانه جامع یادآوری و تقویم در ایران

روز جهانی خاطرات
تمامی افراد در طول زندگی خود دارای خاطرات متنوعی هستند که برخی از آن‌ها یادآور روزهای خوش و برخی دیگر یادآور ناملایمات روزگار است. روز جهانی خاطرات در تقویم یادآور روزهایی است که به خوبی و بدی گذشته است. همه افراد قطعاً خاطرات خوب یا بدی در زندگی دارند که باعث افزایش تجربه آنان شده است. روز اول فروردین مصادف با 21 مارس به عنوان روز جهانی خاطرات در نظر گرفته شده است.
در معنای عام خاطره یعنی سرگذشت‌های قدیمی که مربوط به یک شخص یا یک دوره خاص است. به عنوان نمونه می‌توان به خاطرات دوران نامزدی یا خاطرات سربازی در پسران اشاره کرد. چیزی که از خاطر ما می‌گذرد به عنوان خاطره ثبت می‌شود. ممکن است برخی از افراد جزو خاطرات ما باشند و با یادآوری آن، لبخند شیرینی بر روی لبانمان نقش ببندد.

خاطرات تلخ و شیرین

قطعاً همه خاطراتی که انسان در طول زندگی خود آن را به یاد می‌آورد شیرین نیست. ذهن انسان به گونه‌ای است که در بیشتر موارد خاطرات تلخ را به خاطر می‌سپارد. گاهی وجود خاطرات مختلف می‌تواند آینده انسان را ساخته و به بزرگ شدن روح انسان کمک کند. انسان در طول زندگی می‌تواند حتی به صورت انفرادی برای خود خاطرات تلخ و شیرین خلق کند.
در مورد روز جهانی خاطرات می‌توانید در وب سایت یادمه مطالب مفید بیشتری را مطالعه کنید. خاطره می‌تواند به عنوان بخشی از اجزای سازنده ذهن محسوب شود که تأثیر زیادی بر روی بدن می‌گذارد.  در حقیقت می‌توان بیان کرد که خاطره بخشی از فعالیت مغزی بوده که بسیار هوشمندانه در ذهن عمل می‌کند. چه خوب است که در دنیای امروزی سعی کنیم برای هم‌وطنان خود خاطرات شیرین و لذت بخش را رقم بزنیم.
روز جهانی خاطرات به عنوان یک روز خوشایند محسوب شده که یادآور روزها و خاطرات دلپذیر است. می‌توان در روز جهانی خاطرات، با مرور گذشته و فعالیت‌های ذهنی به خاطرات خوش و دلپذیر دسترسی پیدا کرد و یاد آن دوران را زنده نگه داشت.