نخستین سامانه جامع یادآوری و تقویم در ایران

جشن انجیل یا روز بانو مریم (س)
در معنی عام انجیل یعنی خبر خوش یا مژده که نام دیگر عهد جدید است. مسیحیان انجیل را به عنوان یک کتاب آسمانی قلمداد می‌کنند و جشن انجیل به مناسب روز بانو مریم (س) برگزار می‌شود. مسیحیان اعتقاد دارند که جشن انجیل شروع کننده دوره جدیدی است که انسان با خداوند ارتباط برقرار می‌کند. خداوند این پیمان را که از طریق حضرت موسی (ع) عطا کرده بود برداشت و ایمان به مسیح را شرط بخشش گناهان قرار داده است.
چهار انجیل اصلی وجود دارد که شامل متی، مرقس، لوقا و یوحنا بوده که قدمت تمامی این موارد به قرن اول میلادی می‌رسد. روز بانو مریم (س) در تقویم به عنوان یک روزی است که در آن جشن گرفته می‌شود. مریم مقدس در قرآن به عنوان نام مادر عیسی مسیح شناخته می‌شود که به نظر مسیحیان و مسلمانان اعتقاد زیادی بر نزول وحی به حضرت مریم (س) وارد است.

روز بانو مریم (س)

اگر نگاهی به گذشته داشته باشیم و به زندگی بانو مریم (س) گذری کنیم خواهیم دید که مریم به عنوان یک زن یکتاپرست از شهره ناصره بوده است که در دوران جدید و قرآن به عنوان مادر حضرت عیسی شناخته. حضرت مریم (س) در دوران بنی اسرائیل می زیست و زندگی ساده‌ای داشت. حضرت مریم در بیت المقدس به روزه و عبادت و نماز می‌پرداخت که خداوند به وی فرزندی به نام عیسی عطا کرد.
مسیحیان در روز جشن انجیل مراسمات مختلفی را به عنوان روز بانو مریم ( می‌شودس) برگزار می‌کنند. اگر می‌خواهید اطلاعات تازه‌تری در این زمینه کسب کنید بهتر است به وب سایت یادمه مراجعه کنید. حضرت مریم (س) در سوره آل عمران لقب سرور زنان عالم را به خود اختصاص داده است چرا که دارای ذات پاک و درستی بوده است. خداوند در قرآن حضرت مریم (س) را به عنوان زن برتر جهان معرفی کرده است و وی را پاکیزه نگه داشته است.