نخستین سامانه جامع یادآوری و تقویم در ایران

روز جهانی مسخره بازی
مسخره بازی اگر در چارچوب خود انجام شود می‌تواند باعث شادی و نشاط شود. رعایت کردن اعتدال در شوخی و انجام کارهای بامزه باعث می‌شود تا بتوان از دنیای امروزی کمی فاصله گرفته و چند دقیقه‌ای را به شادی پرداخت. شادی به عنوان حق هر انسانی محسوب شده که باید در طول زندگی بارها آن را تجربه کند. روز مسخره بازی به عنوان یک روز مفرح و شاد در تقویم است که باید به آن توجه شود.
هر جامعه‌ای برای اینکه بتواند مراحل رشد و ترقی را طی کند باید شاد زیستن را بیاموزد. شادی حق هر جامعه‌ای است تا بتواند به دور از افسردگی مراحل ترقی را پشت سر بگذارد. شادی و نشاط به عنوان یکی از ملزومات اساسی زندگی محسوب می‌شود. روز مسخره بازی شاید یادآور این امر است که باید در زندگی به دور از غصه‌های موجود، شاد زندگی کرد.

روز جهانی مسخره بازی

تفاوت‌های زیادی بین شاد زیستن و مسخره بازی‌های عامیانه وجود دارد که اگر بتوان تمایز کلی بین آن‌ها قائل شد می‌توان به شادابی رسید. انسان به عنوان یک موجود اجتماعی محسوب شده که به دنبال زندگی راحت و آسوده است که افسردگی به عنوان یکی از بیماری‌های قرن انسان را به صورت جدی تهدید می‌کند.
شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روز مسخره بازی به وب سایت یادمه مراجعه کنید. روز مسخره بازی در تقویم یادآور این موضوع است که باید در طول زندگی به شادی پرداخت. شادی‌هایی که می‌تواند غم انسان‌ها را تا حدود زیادی کاهش دهد. برگزاری جشن‌های گروهی و مسخره بازی‌هایی که به دور از لودگی است باعث می‌شود تا انسان کمی از مشکلات روزمره خود فاصله گرفته و روحیه از دست رفته خود را احیا کند. پس فراموش نکنید که انسان برای اینکه در طول زندگی خود به دور از بیماری‌های روحی و روانی زندگی کند باید به شادی و نشاط بپردازد.