نخستین سامانه جامع یادآوری و تقویم در ایران

فرم انتقادات و پیشنهادات


شرکت خالقان نوین لحظات ماندگار (یادمه) به منظور ارتقاء سطح کیفی خدمات و محصولات خود، از نظرات و پیشنهادات شما عزیزان استقبال کرده و تا جای ممکن با لحاظ کردن آنها اقدام به توسعه سطح بلوغ سازمانی خود می نماید.