نخستین سامانه جامع یادآوری و تقویم در ایران

با خرید تعرفه یادآور شما میتوانید تا هر چقدر میخواهید در روز یادآور ثبت کنید.
 

بله شما در یادآور اختصاصی میتوانید به صورت اختصاصی نام مناسبت , تاریخ مناسبت , پیام مناسبت و فایل صوتی را وارد کنید.

برای یاداوری تولد , پنج روز قبل و دو روز قبل به ارسال کننده یاداوری میشود.

برای ثبت یاداور اختصاصی حتما باید یک تعرفه خریده باشید تا بتوانید ثبت کنید.

وقتی شما یک یاداور ثبت میکنید و پیام هایش برای شما و مخاطبتان ارسال میشود , یاداور شما به ارشیو یادآور ها منتقل میشود و شما از قسمت آرشیو میتوانید دوباره از یاداور خود برای سال بعد استفاده کنید.
 

شما با انتخاب تیک های ارسال به خود یا مخاطب یا هردو میتوانید انتخاب کنید که به شما یاداوری شود یا فقط به مخاطبتان تبریک گفته شود یا هردو حالت.